зоокът

Начало | зоокът | Белият щъркел

Белият щъркел

Аз детето | 2005-06-06

Белият щъркел

Белият щъркел е водолюбива птица от семейство щъркели (ciconiidae), и е защитен от закона за защита на природата.

Това е широкоразпространен, но намаляващ вид, който се размножава в по-топлите части от Европа. Видът е мигриращ, и зимува в тропическа Африка.

Белият щъркел е голяма птица, висока около един метър и с около два метра размах на крилата. Тя е изцяло бяла, с изключение на черните пера по крилата, и червените клюн и крака. Ходи бавно и стабилно по земята, а лети с източен врат.

Гнезди в селскостопански области с достъп до мочурливи блата. Изгражда гнездо от пръчки в дървета, на сгради, или на специални платформи. Тъй като е смятан за птица на късмета, не е преследван, и гнезди близо до човешките селища.

Белият щъркел се храни главно с жаби и големи насекоми, но също и млади птици, гущери и гризачи.

Този щъркел е почти тих с изключение на шумното тракане с клюн, когато възрастни индивиди се срещат при гнездото.

Според митологията, щъркелът е отговорен за донасянето на бебетата.Коментари
1 коментар

Нели Бойкинова, 10 г.,

Публикувано на 20.12.2009

след колко време се излюпват малките

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град